SoundWave WordPress主题是一个音乐主题,适合艺人,音乐粉丝站点,特点:音乐播放列表,演唱会、安排等事件管理,相册管理,视频管理,歌星艺人管理,Dj 播放列表,轮播幻灯片等。

SoundWave WordPress主题演示地址:

演示地址

SoundWave v2.2 WordPress主题下载地址:

云盘下载地址

SoundWave v1.9 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:2.66 MB]

网盘下载地址

SoundWave v1.5 WordPress主题下载地址:[完整版][大小:3.5 MB]

SoundWave v1.5 WordPress主题下载地址

SoundWave v1.3 WordPress主题下载地址:[仅主题文件][大小:1.7 MB]

SoundWave v1.3 WordPress主题下载地址