BigFormat WordPress主题,它是一个全屏摄影作品展示,特点:WordPress 4.4 +支持,全屏视频图片背景,Ajax评论,5个自定义小工具,全屏背景,简码,提供演示和说明!

BigFormat WordPress主题演示地址:

演示地址

BigFormat v1.4.2 WordPress主题下载地址:

百度网盘免费下载

如果以上网盘下载地址失效,请试试备用下载:备用下载