Bauhaus WordPress主题,是一个建筑景观室内设计主题,特点:自适应和视网膜屏幕支持,可筛选的案例展示,Uni Avatar集成,提供演示和说明文档等

Bauhaus WordPress主题演示地址:

演示地址

Bauhaus v1.0 WordPress主题下载地址:

百度网盘下载地址