Nebula WordPress主题是一个多用途主题,特点:自适应(响应),大型菜单,20相册,置顶菜单,宽和窄布局,13个作品展示,WPML 插件,可视化页面搭建,SEO,WooCommerce 支持,无限侧边栏,提供演示数据和说明文档等。

Nebula WordPress主题演示地址:

演示地址

Nebula v1.5.5 WordPress主题下载地址:

百度网盘免费下载地址

如果以上网盘下载地址失效,请试试备用下载:备用下载